Üst Üriner Tümörlerinin Tedavisi

Böbrek fonksiyonlarını düşüren üst üriner tümörlere karşı uluslararası cerrahi yöntemler ve yüz güldüren sonuçlar…

Böbrekte üst üriner sistem transizyonel hücreli karsinomu, mesanenin ürotelyal tümörlerine göre daha az ve daha ileri yaşta görülür. Renal pelvis tümörleri ise üreter tümörlerine göre daha sık görülmektedir ve mutlaka hasta takibi yapılmalıdır.

Üreterde genişleme şeklinde kendini gösteren üst üriner sistemin ürotelyal tümörleri belirtileri gösterdiğinde mutlaka tedavi edilmesi gereken yapılardır.

Üst üriner sistemin ürotelyal tümörleri için uygulanan tedavi sonrasında mesanede nüks görülme oranı %20-75 arasında değişmektedir.

Kanser veya ürolojik hastalık risk grubunda mısınız?

Tedavi Yöntemleri

Böbrekte üst üriner sistem transizyonel hücreli karsinomu tedavisi için böbrek fonksiyonunu değerlendirerek ve tümörün konumunu belirleyerek tedavi planımızı oluşturmaktayız. Yüzeyel ve invaziv tümör varlığına göre hastamıza uygun tedaviyi gerçekleştirmekteyiz.

Prof. Dr. Sinan Ekici İle Daha Sağlıklı Bir Hayat!

Modern tedavi yöntemleri, tedavi öncesi ve sonrası profesyonel destek, mutlu ve sağlıklı bir hayat! Uluslararası uygulamalar, bilimsel tedavi yaklaşımları, 25 yıllık deneyim ve hasta memnuniyetiyle Türkiye’nin en iyi üroloji kliniği!
 • İlk Randevu

  Hastalarla ilk randevu ve muayenenin planlanması, şikayetlerinin dinlenmesi.

 • Teşhis

  Gelişmiş tanı yöntemlerinin kullanılarak hastalığın adının konması.

 • Tedavi Planı Oluşturma

  Hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve diğer etmenlere göre tedavi şeklinin oluşturulması.

 • Tedavi Uygulama

  Dünya standartlarına uygun, en yeni ve modern yöntemlerle kişiye özel tedavi uygulamaları.

 • Tedavi Sonrası Kontroller

  Her hasta için özel olarak düzenli kontrollerinin yapılması, sağlık durumunun incelenmesi.

 • Koruyucu Uygulamalar

  Tedavi sonrasında yaşam şeklinin değiştirilmesi, psikolojik destek ve koruyucu önlemler alınması.

 • İlk Randevu

  Hastalarla ilk randevu ve muayenenin planlanması, şikayetlerinin dinlenmesi.

 • Teşhis

  Gelişmiş tanı yöntemlerinin kullanılarak hastalığın adının konması.

 • Tedavi Planı Oluşturma

  Hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve diğer etmenlere göre tedavi şeklinin oluşturulması.

 • Tedavi Uygulama

  Dünya standartlarına uygun, en yeni ve modern yöntemlerle kişiye özel tedavi uygulamaları.

 • Tedavi Sonrası Kontroller

  Her hasta için özel olarak düzenli kontrollerinin yapılması, sağlık durumunun incelenmesi.

 • Koruyucu Uygulamalar

  Tedavi sonrasında yaşam şeklinin değiştirilmesi, psikolojik destek ve koruyucu önlemler alınması.

Böbrekte Üst Üriner Sistem Kanseri Nedir? – Hastalığınızı Yakından Tanıyın!

Karsinom nedir, nasıl ortaya çıkar, risk faktörleri içinde yer alıyor musunuz, öğrenmek ister misiniz? Hastalığınızı yakından tanıyarak önleminizi alabilirsiniz. Desteğimizi her zaman yanınızda bulabilirsiniz.

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Böbrekte üst üriner sistem transizyonel hücreli karsinomu ameliyatı sonrası hastanın çok iyi şekilde dinlenmesi ve kontrollerini aksatmaması gerekmektedir.

Fiziksel aktiviteleri kısıtlamak ve ağırlık kaldırmamak, araç kullanmamak (en az 1 hafta), gün boyunca az ve sık yemek avantajlıdır. Ayrıca;

 • Gaz yapan gıdalardan uzak durmak,
 • Aşırı yağlı, baharatlı gıdalardan uzak durmak,
 • Alkol ve kafein içeren içecekler tüketmemek tedavi sonrası önemlidir.

Üst üriner sistem tümörleri nüks riski yüksek tümörlerdir. Eş zamanlı ya da farklı zamanlarda iki taraflı hastalık görülme riski %1-4’tür. Bu nedenle hayat boyu radyolojik ve endoskopik olarak tüm üriner sistem takip edilmelidir.

bobrek-kanserinde-en-iyi-doktor

Sıkça Sorulan Sorular

Üreterin ürotelyal tümörleri ölüme yol açar mı?

Üst üriner sistemde kas dokusu ince olduğu için, tümörler daha erken kasa invaziv hale gelmektedir. Renal pelviste doku kalınlığı, üreterdekilerine kıyasla, erken tümör invazyonunu yavaşlatmaktadır. Sonuçta, sağkalım renal pelvis tümörlerinde üreter tümörlerine göre daha iyi durumdadır. Ancak kanserin ne durumda olduğu ve hangi bölgelere yayıldığı, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve uygulanan tedaviye verdiği cevap ölüm riskini belirlemektedir. Yine de son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleriyle birlikte hasta sağ kalım oranları artmıştır. Hastanın mutlaka tedavi ve kontrolde tutulması önemlidir.

Üreterin ürotelyal tümörleri tekrar eder mi?

Tedavi sonrasında dahi mesanede nüks görülme oran %20-75’tir. Bu oran mesanenin takibini gerekli hale getirir. Mesane tümörü olan bir hastada üst üriner sistemde tümör gelişme riski %2-4 oranındadır. Bu nedenle sistektomi yapılmış hastalarda da bu risk devam edebilir, bu nedenle yakın takip edilmelidir.

Üreterin ürotelyal tümörleri tedavi fiyatları nelerdir?

Üreterin ürotelyal tümörleri tedavi fiyatları; kullanılacak tedavi yöntemine, hastalığın evresine, tedaviye bakış açısına, ameliyatın özel ya da devlet hastanesinde yapılıp yapılmamasına göre değişmektedir. Sağlıklı bilgi almak için danışmanlarımızı arayabilirsiniz.

Üreterin ürotelyal tümörleri genetik midir?

Ailesinde böbrek üstü üriner sistem tümörü olanlarda üreterin ürotelyal tümörlerinin görülme ihtimali daha fazladır. Aynı zamanda mesane tümörü olan bir hastada üst üriner sistemde tümör gelişme riski %2-4 oranındadır.

Online Testler

uroloji-online-testler-1-1-380x335