Laparoskopik Cerrahi

Hem hekim hem de hasta için devrim niteliği taşıyan laparoskopik cerrahi ile daha az doku hasarı, daha hızlı iyileşme!

Endoskopik cerrahide en önemli gelişmelerden biri laparoskopi yöntemidir. Laparoskopi, geniş bir kesiye gerek olmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen ince metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyat tekniğidir.

Laparoskopik cerrahide, ameliyat edilecek organın rahatlıkla görülmesini sağlayan teleskop sistemi sayesinde organın yaklaşık 10-15 kat büyütülmüş görüntüsü elde edilir.

Üroloji alanında laparoskopik cerrahi uygulamaları kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır. Kanser tedavilerinde %90’ın üzerinde başarı oranıyla modern teknikler kullanılmaktadır.

Kanser veya ürolojik hastalık risk grubunda mısınız?

Laparoskopik Cerrahi Uyguladığımız Hastalıklar

Prostat kanseri, böbrek kanseri, testis kanseri, mesane kanseri, böbrek kisti, üreteropelvik bileşke (UPJ) darlığı, inmemiş testis ve adrenal tümörler için standart cerrahi yöntem olarak laparoskopik cerrahiyi uygulamaktayız.

UPJ Darlığı

UPJ darlığı tanısında cerrahi tedavi uygulamalarımız ve hasta takibi ile kalıcı sonuçlar, mutlu hasta mutlu hekim.

Devamını Oku

İnmemiş Testis

İnmemiş testis tedavisinde erken tanı, hızlı tedavi ve kesin çözümler. Yaşam kalitenizi arttıracak önlemler.

Devamını Oku

Böbrek Kisti

Böbrek kisti tedavisinde modern yöntemler ve güncel uygulamalarla kişiye özel çözümler ve tedavi avantajları.

Devamını Oku

Adrenal Kanseri

En etkili tedavi yöntemleriyle (laparoskopi uygulaması, robotik cerrahi) adrenal kanserlerde %100 başarı oranı.

Devamını Oku

Prostat Kanseri

Prostat kanseri tedavisinde modern yöntemler ve güncel uygulamalarla kişiye özel çözümler ve tedavi avantajları.

Devamını Oku

Mesane Kanseri

Mesane kanseri tedavisinde kapalı cerrahi yöntemiyle ağrısız uygulamalar, yüz güldüren tedavi sonucu.

Devamını Oku

Böbrek Kanseri

Böbrek kanseri tedavisinde minimal invazif yöntemlerle kısa sürede etkili sonuçlar, sağlıklı ve mutlu bir hayat.

Devamını Oku

Prof. Dr. Sinan Ekici İle Daha Sağlıklı Bir Hayat!

Modern tedavi yöntemleri, tedavi öncesi ve sonrası profesyonel destek, mutlu ve sağlıklı bir hayat! Uluslararası uygulamalar, bilimsel tedavi yaklaşımları, 25 yıllık deneyim ve hasta memnuniyetiyle Türkiye’nin en iyi üroloji kliniği!
 • İlk Randevu

  Hastalarla ilk randevu ve muayenenin planlanması, şikayetlerinin dinlenmesi.

 • Teşhis

  Gelişmiş tanı yöntemlerinin kullanılarak hastalığın adının konması.

 • Tedavi Planı Oluşturma

  Hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve diğer etmenlere göre tedavi şeklinin oluşturulması.

 • Tedavi Uygulama

  Dünya standartlarına uygun, en yeni ve modern yöntemlerle kişiye özel tedavi uygulamaları.

 • Tedavi Sonrası Kontroller

  Her hasta için özel olarak düzenli kontrollerinin yapılması, sağlık durumunun incelenmesi.

 • Koruyucu Uygulamalar

  Tedavi sonrasında yaşam şeklinin değiştirilmesi, psikolojik destek ve koruyucu önlemler alınması.

 • İlk Randevu

  Hastalarla ilk randevu ve muayenenin planlanması, şikayetlerinin dinlenmesi.

 • Teşhis

  Gelişmiş tanı yöntemlerinin kullanılarak hastalığın adının konması.

 • Tedavi Planı Oluşturma

  Hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve diğer etmenlere göre tedavi şeklinin oluşturulması.

 • Tedavi Uygulama

  Dünya standartlarına uygun, en yeni ve modern yöntemlerle kişiye özel tedavi uygulamaları.

 • Tedavi Sonrası Kontroller

  Her hasta için özel olarak düzenli kontrollerinin yapılması, sağlık durumunun incelenmesi.

 • Koruyucu Uygulamalar

  Tedavi sonrasında yaşam şeklinin değiştirilmesi, psikolojik destek ve koruyucu önlemler alınması.

Sorularınız mı var? Hemen bizi arayın!

Laparoskopik Cerrahi Nedir? – Güncel Tedavi Yöntemleri!

Geliştirilmiş teleskop sistemi sayesinde organın yaklaşık 10-15 kat büyütülmüş görüntüsü ile çalışma imkanı veren laparoskopik cerrahi hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz? Laparoskopik cerrahi yönteminin avantajlarıyla birlikte ameliyat korkunuzu yenebilir, kendiniz daha güvende hissedebilirsiniz.

Laparoskopik Cerrahi Kimlerde Kullanılmamalıdır?

Ürolojide laparoskopik cerrahi hemen her hasta için kullanılabilse de bazı hastalarda uygulanamamaktadır.

Laparoskopik cerrahi barsak tıkanıklıkları, tedavi edilemeyen kanama hastalıkları olanlarda uygulanmamalıdır.

Ayrıca:

 • Karın zarına yayılmış kanserler,
 • Karın duvarında enfeksiyon durumları görülen hastalarda laparoskopik cerrahi uygulanmamaktadır.

Laparoskopik cerrahiye; aşırı şişmanlık, gebelik, ağır solunum yetersizliği, ağır kalp atım bozuklukları, karın ve leğen kemiği organlarında önceden geçirilmiş büyük ameliyat, ağır kalp hastalıkları durumlarında da sıcak bakılmamaktadır.

urolojide-laparoskopik-cerrahi

Sıkça Sorulan Sorular

Laparoskopik cerrahi fiyatları nelerdir?

Laparoskopik cerrahi tedavi fiyatları; hangi hastalık için uygulanacağına, ameliyatın içeriğine, doktorunuzun tedaviye bakış açısına göre değişmektedir. Her hasta için laparoskopik cerrahi kişiye göre belirlendiğinden dolayı laparoskopik tedavisi fiyatları hakkında sağlıklı bilgi almak için danışmanlarımızı arayabilirsiniz. Ürolojide laparoskopik cerrahi tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır, laparoskopik tedavisi nerede kullanılır sorularınıza daha doğru yanıt almak için doktorumuza danışabilirsiniz.

Laparoskopik cerrahi üroloji dışında hangi tıp dallarında kullanılır?

Laparoskopik cerrahi, böbrek, böbreküstü bezi, üreter, prostat, retroperitoneal lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılmasında başarıyla kullanılırken açık cerrahi yerine uygun olan her hastalık için kullanılabilir avantaja sahiptir. Miminal invaziv tercih edilen durumlarda daha uygun bir yöntem olarak açık cerrahiye oranla tercih edilmektedir.

Laparoskopik cerrahinin başarı oranı nedir?

Diğer tüm tıbbi tedavi yollarında olduğu gibi laparoskopik cerrahinin başarısı da hastanın sağlık durumuna, hastaya bağlı faktörlere ve başka bir dizi faktöre bağlıdır. Yıllardır yapılan pek çok deneysel ve klinik çalışmalar sonucunda laparoskopik yöntemler geliştirilmiştir. Başarı oranı %97 civarındadır.

Laparoskopik cerrahinin avantajları nelerdir?

Laparoskopik cerrahi açık cerrahi ile karşılaştırıldığında araştırmalarda belirlenmiş birçok fayda sağlanmaktadır. Laparoskopik cerrahi avantajları: ameliyat sonrası daha az ağrı, daha az kanama, daha kısa hastanede kalış süresi, kabul edilebilir kozmetik görünüm/küçük ameliyat yara izi, günlük aktivite ve çalışma yaşantısına erken dönüş, HD ve büyük görüntü ile cerrahinin gerçekleştirilmesidir. Açık cerrahinin yetersiz kaldığı, dar ve ulaşılması zor alanlardaki tümörlerin de kolaylıkla alınmasını sağlayan laparoskopik cerrahi, başarı oranı yüksek, en avantajlı yöntemlerden biridir.

Online Testler

uroloji-online-testler-1-1-380x335