İşeme Bozuklukları Testi

O’leary –Sant İşeme ve Ağrı İndeksi, işeme bozukluklarının tanısının yapılmasını kolaylaştıran bir testtir. Kliniğimizde de tercih edilen işeme bozukluğu testleri arasında olan O’leary –Sant İşeme ve Ağrı İndeksi, çocuklukta ve ileri yaşlarda görülen işeme sorunlarını derecelendirmek için kullanılmaktadır.İşeme bozukluklarının doğumsal ya da farklı hastalıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için kullanılan işeme testi, semptomun düzeyini belirlerken tedavi yönteminin de şekillenmesini sağlamaktadır.

O'Leary/Sant
İşeme ve Ağrı İndeksi

1. Geçen 1 ayda, çok az veya hiç uyarı vermeden güçlü işeme ihtiyacı ne kadar sıklıkla hissettiniz?

2. Geçen 1 ayda, işedikten sonra 2 saat geçmeden tekrar işeme ihtiyacı hissettiniz?

3. Geçen 1 ayda, ne kadar sıklıkla gece işeme ihtiyacı için uyandınız?

O’leary –Sant İşeme ve Ağrı İndeksi Ne Kadar Güvenilirdir?

O’leary-Sant İşeme ve Ağrı İndeksi, dünyadaki hemen hemen tüm üroloji kliniklerinde kullanılan güvenilir bir testtir.

Kesin tanı niteliği taşımayan işeme bozukluğu testi, teşhis koymayı kolaylaştırdığı için kullanılmaktadır. İdrara çıkarken ağrı şiddetini ölçen, gündüz ve gece idrar kaçırma hakkında fikir sahibi olmayı sağlayan işeme bozukluğu testi, problemin şiddeti hakkında fikir vermektedir. Test sonuçlarının mutlaka kliniğimiz tarafından değerlendirilmesi gerekecektir.

Eğer siz de çocuklarınızda ya da kendinizde işeme sırasında normalden farklı bir durumla karşılaşıyorsanız online olarak işeme bozukluğu testimizi çözerek kliniğimizden sonucun değerlendirilmesini isteyebilirsiniz.

oleary işeme ve ağrı indeksi
InstagramYouTubeLinkedinWhatsapp