İşeme Bozuklukları Testi (İnterstisyel Sistit Semptom ve Problem İndeksi, ICSI)

O’Leary –Sant İşeme ve Ağrı İndeksi, işeme bozukluklarının tanısının yapılmasını kolaylaştıran bir testtir. Kliniğimizde de tercih edilen işeme bozukluğu testleri arasında olan O’Leary –Sant İşeme ve Ağrı İndeksi, interstisyel sistit başta olmak üzere işeme sorunlarını derecelendirmek için kullanılmaktadır. Bu nedenle interstisyel sistit testi olarak da bilinir. Bu test ile semptom ve problem düzeyini belirlerken tedavi yönteminin de şekillenmesi sağlanmaktadır.

O'Leary-Sant
İşeme ve Ağrı (Semptom) İndeksi

1. Geçen 1 ayda, çok az veya hiç uyarı vermeden güçlü işeme ihtiyacı ne kadar sıklıkla hissettiniz?

2. Geçen 1 ayda, işedikten sonra 2 saat geçmeden tekrar işeme ihtiyacı hissettiniz?

3. Geçen 1 ayda, ne kadar sıklıkla gece işeme ihtiyacı için uyandınız?

4. 1) Geçen 1 ayda, mesanenizde ağrı veya yanma hissettiniz mi?

O'Leary-Sant
İşeme ve Ağrı (Problem) İndeksi

1. Geçen 1 ayda, gün boyunca sık idrar yapma?

2. Geçen 1 ayda, gece idrar yapmak için uyanma?

3. Geçen 1 ayda, çok az uyarı ile idrar yapma ihtiyacı?

4. Geçen 1 ayda, mesanenizde üzerinde yanma, ağrı, rahatsızlık veya basınç hissi?

O’leary –Sant İşeme ve Ağrı İndeksi Ne Kadar Güvenilirdir?

O’leary-Sant İşeme ve Ağrı İndeksi, dünyadaki hemen hemen tüm üroloji kliniklerinde kullanılan güvenilir bir testtir.

Kesin tanı niteliği taşımayan işeme bozukluğu testi, teşhis koymayı kolaylaştırdığı için kullanılmaktadır. İdrara çıkarken ağrı şiddetini ölçen, gündüz ve gece idrar kaçırma hakkında fikir sahibi olmayı sağlayan işeme bozukluğu testi, problemin şiddeti hakkında fikir vermektedir. Test sonuçlarının mutlaka kliniğimiz tarafından değerlendirilmesi gerekecektir.

Eğer siz de çocuklarınızda ya da kendinizde işeme sırasında normalden farklı bir durumla karşılaşıyorsanız online olarak işeme bozukluğu testimizi çözerek kliniğimizden sonucun değerlendirilmesini isteyebilirsiniz.

WhatsappGoogle+Linkedin