Prof. Dr. Sinan Ekici Konferanslar

Görev aldığım kongre, konferans ve sempozyumları bu sayfada bulabilirsiniz. İngilizce yayınlanmış makaleler için PubMed sayfamı ziyaret edebilirsiniz.
 1. Oturum Başkanlığı
  1. Uluslararası Akademik Ozon Kongresi 29 Nisan-1 Mayıs 2011- Ozon Terapisi ve Adjuvan Medikal Uygulamalar: Deneysel Çalışmalar
  2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012, Antalya- Serbest Bildiriler-9, Üroonkoloji.
  3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 2. Panelist, Konuşmacı
  1. “Üriner sistem kanamaları”, III. Ulusal Cerrahi Acil Sorunlar Öğrenci Kursu, 20-21 Mart 2004, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu, Ankara.
  2. “TRUS biyopsi öncesi anestezi: Nasıl yapıyorum?” Üroonkoloji Derneği Toplantısı, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya.
  3. “Prostat kanserinde tarama yapılmalı mı? Yarar ve zararları” Türk Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 20 Aralık 2006, İstanbul.
  4. “Kılavuzlar eşliğinde prostat kanseri” Üroonkoloji Derneği Prostat Kanseri Toplantısı, 3 Mayıs 2008, İstanbul.
  5. “Radikal prostatektomi sonrası penil rehabilitasyon” Her Yönü ile Prostat, 2-3 Temmuz 2010, İstanbul.
  6. “İskemi Reperfüzyon Hasarında Ozonterapi-Ürolojik yaklaşım”. 1.Uluslararası Akademik Ozon Kongresi 29 Nisan-1 Mayıs 2011, İstanbul.
  7. Üroonkoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 26-30 Ekim 2011, Antalya.
  8. “Küçük renal kitlelerde biyopsi ve minimal invazif tedaviler”. Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi Toplantısı, 21 Mart 2013, İstanbul.
  9. Üroonkoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
  10. “Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Olgularla Tedavisi” 4. Disiplinler arası Üroonkoloji Toplantısı, 28-30 Kasım 2014, İzmir.
  11. Üroonkoloji Derneği Bahar ve Güz Dönemi Toplantıları-Mesane Kanseri Çalışma Grubu Üyeliği.
  12. “Ürolojik hastalıkların tedavisinde ozon kullanımı”. Uluslararası Ozon Kongresi, Ekim 2017, Ancona, İtalya