Ürolojide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahiyle yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde bilgisayar temelli tedavi uygulaması.

Robotik cerrahi ya da bir diğer adıyla da Vinci robotik sistem, tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en modern teknoloji olup üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi alanlarında kullanılmaktadır. Fakat, en fazla uygulama alanı bulduğu alan üroloji olmuştur. Çünkü, robotik cerrahi uyguladığımız prostat, seminal vezikül, mesane pelvis kemiği içinde en derin noktada yer alan organlardır.

Robotik sistem sahip olduğu ince ve çok fonksiyonlu kolları ile bu derin pozisyonlara rahatlıkla ulaşmakta ve dokulara en düşük düzeyde zarar vererek, yani minimal invaziv bir şekilde ameliyat yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Üroloji alanında robotik cerrahi uygulamaları kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır. Özellikle kanser ile mücadele eden hastalarımız için robotik cerrahi uygulamaktayız.

Kanser veya ürolojik hastalık risk grubunda mısınız?

Robotik Cerrahi Uyguladığımız Hastalıklar

Geleneksel açık ameliyat tekniklerinin kısıtlı imkanlarını aşan, doktora ve hastaya hem tedavi sırasında hem de sonrasında avantaj sağlayan robotik cerrahi kliniğimizde uygulanmaktadır!

Sorularınız mı var? Hemen bizi arayın!

444 1 633

Prof. Dr. Sinan Ekici İle Daha Sağlıklı Bir Hayat!

Modern tedavi yöntemleri, tedavi öncesi ve sonrası profesyonel destek, mutlu ve sağlıklı bir hayat! Uluslararası uygulamalar, bilimsel tedavi yaklaşımları, 24 yıllık deneyim ve hasta memnuniyetiyle Türkiye’nin en iyi üroloji kliniği!
 • İlk Randevu

  Hastalarla ilk randevu ve muayenenin planlanması, şikayetlerinin dinlenmesi.

 • Teşhis

  Gelişmiş tanı yöntemlerinin kullanılarak hastalığın teşhisinin adının konması.

 • Tedavi Planı Oluşturma

  Hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve diğer etmenlere göre tedavi şeklinin oluşturulması.

 • Tedavi Uygulama

  Dünya standartlarına uygun, en yeni ve modern yöntemlerle kişiye özel tedavi uygulamaları.

 • Tedavi Sonrası Kontroller

  Her hasta için özel olarak düzenli kontrollerinin yapılması, sağlık durumunun incelenmesi.

 • Koruyucu Uygulamalar

  Hastalığın tekrar etmemesi için yaşam şeklinin değiştirilmesi, psikolojik destek ve koruyucu önlemler alınması.

 • İlk Randevu

  Hastalarla ilk randevu ve muayenenin planlanması, şikayetlerinin dinlenmesi.

 • Teşhis

  Gelişmiş tanı yöntemlerinin kullanılarak hastalığın teşhisinin adının konması.

 • Tedavi Planı Oluşturma

  Hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve diğer etmenlere göre tedavi şeklinin oluşturulması.

 • Tedavi Uygulama

  Dünya standartlarına uygun, en yeni ve modern yöntemlerle kişiye özel tedavi uygulamaları.

 • Tedavi Sonrası Kontroller

  Her hasta için özel olarak düzenli kontrollerinin yapılması, sağlık durumunun incelenmesi.

 • Koruyucu Uygulamalar

  Hastalığın tekrar etmemesi için yaşam şeklinin değiştirilmesi, psikolojik destek ve koruyucu önlemler alınması.

Robotik Cerrahi Nedir? – Daha Yakından Tanıyalım!

Robotik cerrahinin hangi hastalıklarda, nasıl uygulandığı ve hasta için avantajlarının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz? Robotik cerrahi uygulamalarını yakından tanıyabilir ve sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Robotik Cerrahi Komplikasyonları (Yan Etkileri) Nelerdir?

Prostat kanseri için yapılan cerrahiler sonrası idrar tutamama ve penis sertleşme bozukluğu sıklığı robotik cerrahide daha az görülmektedir. Burada cerrahın tecrübesi de çok önemlidir.

Robotik cerrahi robot yardımlı laparoskopik cerrahi olması nedeniyle, laparoskopi ameliyatlarında görülebilen komplikasyonlar robotik cerrahide de görülebilir ama daha az orandadır.

Robotik sistem sahip olduğu özellikleri sayesinde daha hassas bir cerrahi yapmamızı sağlar. Hastada işlem sırasında ve sonrasında açık cerrahiye göre daha az ağrı olmaktadır. Prostatektomi ameliyatı sırasında ve erken dönemde görülebilen komplikasyonlar, çok sayıda hasta serileri bildiren çalışmalar incelendiğinde ortalama olarak, açık prostatektomide %10,3; laparoskopik prostatektomide %10,9 ve robotik prostatektomide %10,3 civarındadır. Robotik Cerrahi sayesinde radikal prostatektomi sırasında penise giden sinirler korunduğu zaman, ameliyattan sonra hastanın var olan ereksiyon fonksiyonu %80-90 oranında korunabilmektedir. Hasta ameliyat sonrası günlük hayatına kısa zaman içinde dönmekte ve rahatlıkla işine devam edebilmektedir.

ürolojik robotik cerrahi
InstagramYouTubeLinkedinWhatsapp

Sıkça Sorulan Sorular

Robotik cerrahi fiyatları nelerdir?

Robotik cerrahi tedavi fiyatları; hastalığın evresine, lenf nodu diseksiyonu yapılıp yapılmamasına, eşlik eden ek bir patoloji olup olmamasına, prostat kanseri ve testis kanseri için sinir koruma yapılıp yapılmamasına, mesane kanseri için uygulanacak üriner diversiyona, böbrek kanseri için radikal veya parsiyel nefrektomi yapılacağına, testis kanseri için evreleme amaçlı mı kemoterapi sonrası mı lenf nodu diseksiyonu yapılacağına, ameliyat sırasında frozen patoloji incelemesi yapılıp yapılmamasına, doktorunuzun tedaviye bakış açısına, tedavinin yapılacağı hastaneye göre değişmektedir. Robotik cerrahi tedavisi fiyatları hakkında sağlıklı bilgi almak için doktorunuzun size özel uygulayacağı robotik ameliyatı belirlemesi gerekmektedir.

Robotik cerrahinin başarı oranı nedir?

Diğer tüm tıbbi tedavi yöntemlerinde olduğu gibi robotik cerrahinin başarısı da hastanın sağlık durumuna, hastaya bağlı faktörlere, hastalığa bağlı faktörlere ve cerrahın tecrübesine bağlıdır.

Robotik cerrahi üroloji dışında hangi alanlarda kullanılır?

Robotik cerrahi, üroloji dışında jinekolojik kanser ameliyatları, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahi ameliyatları için de kullanılmaktadır.

Robotik cerrahi her hastaya uygulanabilir mi?

Robotik cerrahi bir robot yardımlı laparoskopik ameliyat olduğu için, laparoskopinin yapılmasının uygun olmadığı hastalarda uygulanamaz. Bu durumlar: özellikle ameliyat edilecek organa yakın bölgede ikiden çok karın içi ameliyat geçirmiş olanlar, vücut içine gaz verilmesine izin vermeyecek derecede akciğer ve kalp sorunu olanlar, çok ileri yaştaki veya bebek hastalar.

Online Testler

üroloji online testler